Λύσεις οικιακής ψυχαγωγίας Myriad (West Linn)

Λύσεις οικιακής ψυχαγωγίας Myriad (West Linn)

Myriad.gif

Το Myriad Home Entertainment Solutions είναι ένας πιο παραδοσιακός λιανοπωλητής από τούβλα και κονίαμα με την τάση να προσαρμόζεται στην προσαρμοσμένη εγκατάσταση οικιακών κινηματογράφων. Η Myriad πωλεί τον ύμνο,B&K,Epson, Escient, Integra, Kalidescape, Marantz, Meridian, Audio Monitor, Panamax,RTI,Sanus, Sonance και Velodyne. Είναι μέλη της CEDIA και έχουν έναν υπεύθυνο έργου για το προσωπικό που είναι αρκετά εντυπωσιακό.